Myśl...

Pozostaje jeden wymiar, jedna rzeczywistość, w której cierpienie człowieka doznaje zasadniczej odmiany. Tym wymiarem, tą rzeczywistością jest Krzyż Chrystusa.

bł. Jan Paweł II

Kalendarz

 

 

Zapraszamy do pozania naszej działalności!


Gŏdōmy po ślōnsku

Prawa autorskie: Stowarzyszenie im. bł. o. Ludwika Mzyka
Projekt i wykonanie: Marcin Koziarz
Logowanie