Myśl...

Światłości młodych polskich sumień, przyjdź! Przyjdź i umocnij w nich tę miłość, z której kiedyś poczęła się pierwsza polska pieśń Bogurodzica: orędzie wiary i godności człowieka na naszej ziemi! Polskiej, słowiańskiej ziemi!

bł. Jan Paweł II

Kalendarz

 

 

Zapraszamy do pozania naszej działalności!


Gŏdōmy po ślōnsku

Prawa autorskie: Stowarzyszenie im. bł. o. Ludwika Mzyka
Projekt i wykonanie: Marcin Koziarz
Logowanie