O dobrej żonie

"Szczęślwy mąż, który ma dobrą żonę,
liczba dni jego będzie podwojona.
Dzielna żona radować będzie męża, który osiągnie pełnię lat w spokoju.
Dobra żona - to dobra część dziedzictwa,
przypadnie w udziale tym, którzy się boją Pana;
wtedy to serce bogatego czy ubogiego będzie zadowolone.

Wdzięk żony rozwesela jej męża,
a jej rozum orzeźwia mu kości.
Darem Pana - żona spokojna,
a za osobę dobrze wychowaną nie ma ceny.
Łaską nad łaskami jest kobieta skromna,
nie ma nic równie ważnego jak osoba powściągliwa.
Jak słońce wschodzące na wysokościach u Pana,
tak piękność dobrej kobiety pośród ozdób jej domu."

Syr 26

Prawa autorskie: Stowarzyszenie im. bł. o. Ludwika Mzyka
Projekt i wykonanie: Marcin Koziarz
Logowanie