Bojaźń Boża

Bojaźń Pańska - to chwała i chluba,
wesele i korona radosnego uniesienia.
Bojaźń Pańska cieszy serce,
daje wesele, radość i długie życie.

Temu, kto się boi Pana, będzie dobrze na ostatku,
a w dniu swej śmierci będzie błogosławiony.
Początkiem mądrości jest bojaźń Pana,
i dla tych, którzy są Mu wierni, wraz z nimi została stworzona w łonie matki.

Założyła u ludzi fundament wieczny,
a u ich potomstwa znajdzie zaufanie.
Pełnią mądrości jest bojaźń Pana,
który upoi ich owocami swoimi.
Cały ich dom napełni pożądanymi dobrami,
a spichlerze swymi płodami.

Koroną mądrości - bojaźń Pańska,
która sprawia, że kwitnie pokój i czerstwe zdrowie.
A Pan ją przejrzał, policzył.
Wiedzę i poznanie rozumu jak deszcz wylał
i powiększył chwałę tych, co ją posiadają.
Korzeniem mądrości jest bojaźń Pańska,
a jej gałęziami długie życie.

Syr 1

Prawa autorskie: Stowarzyszenie im. bł. o. Ludwika Mzyka
Projekt i wykonanie: Marcin Koziarz
Logowanie