Bojaźń Boża w pouczających doświadczeniach

Biada sercom tchórzliwym, rękom opuszczonym
i grzesznikowi chodzącemu dwiema ścieżkami.

Biada sercu zniechęconemu; ponieważ nie ma ufności,
nie dozna opieki.

Biada wam, którzy straciliście cierpliwość,
cóż uczynicie, kiedy Pan was nawiedzi?

Którzy się Pana boją, od Jego słów się nie odwrócą,
a miłujący Go dróg Jego będą przestrzegali.

Którzy się Pana boją, będą szukać Jego upodobania,
a miłujący go w Prawie znajdą nasycenie.

Którzy się Pana boją, przygotują swe serca,
a przed obliczem Jego uniżą swe dusze.

Wpadnijmy raczej w ręce Pana
niż w ręce ludzi;
jaka jest bowiem Jego wielkość, takie też i miłosierdzie.

Syr 2

Prawa autorskie: Stowarzyszenie im. bł. o. Ludwika Mzyka
Projekt i wykonanie: Marcin Koziarz
Logowanie