Obowiązki względem rodziców

Nie przechwalaj się niesławą swego ojca,
albowiem niesława ojca nie jest dla ciebie chwałą.
Chwała bowiem płynie ze czci ojca,
a matka w niesławie jest ujmą dla dzieci.

Synu, wspomagaj swego ojca w starości,
nie zasmucaj go w jego życiu.
A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość,
nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.

Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie,
w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.
W dzień ucisku wspomni się o tobie,
jak szron w piękną pogodę, tak rozpłynął się twoje grzechy.

Kto porzuca ojca swego, jest jak bluźnierca,
a przeklęty przez Pana, kto pobudza do gniewu swą matkę.

Syr 3

Prawa autorskie: Stowarzyszenie im. bł. o. Ludwika Mzyka
Projekt i wykonanie: Marcin Koziarz
Logowanie