Pokora

Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy,
a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował.
Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj,
a znajdziesz łaskę u Pana.

Wielka jest bowiem potęga Pana
i przez pokornych bywa chwalony.

Nie szukaj tego, co dla ciebie zbyt ciężkie,
ani nie badaj tego, co zbyt trudne dla ciebie.
O tym rozmyślaj, co ci nakazano,
bo rzeczy zakryte nie są ci potrzebne.

Nie trudź się niepotrzebnie nad tym, co siły twoje przekracza - 
więcej, niż zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione.
Wielu bowiem domysły ich w błąd wprowadziły
i o złe przypuszczenia potknęły się ich rozumy.

Syr 3

Prawa autorskie: Stowarzyszenie im. bł. o. Ludwika Mzyka
Projekt i wykonanie: Marcin Koziarz
Logowanie