Miłosierdzie względem biednych

Woda gasi płonący ogień,
a jałmużna gładzi grzechy.
Kto dobrodziejstwami odpłaca, pamięta o tym, co będzie potem,
a w chwili, gdy upadnie, znajdzie podporę.

Dziecko, nie pozbawiaj biedaka [możliwości] życia
i oczu potrzebujących nie męcz zwlekaniem!
Nie zasmucaj duszy głodnego
i nie pobudzaj do gniewu człowieka w jego niedostatku!

Serca rozgniewanego w większy zamęt nie wprowadzaj
i nie zwlekaj z datkiem dla potrzebującego!
Nie odpychaj proszącego w ucisku,
a od ubogiego nie odwracaj oblicza!

Nie odwracaj oczu od proszącego
i nie dawaj człowiekowi powodu, aby cię przeklinał.
Gdy bowiem przeklnie cię w goryczy duszy,
Ten, co go stworzył, wysłucha jego życzenia.

Czyń siebie godnym miłości zgromadzenia,
a przed możnymi skłaniaj głowę!
Nakłoń ucha ku biednemu
i łagodnie odpowiedz mu pozdrowieniem.

Wyrwij krzywdzonego z rąk krzywdzącego,
a gdy sądzić będziesz, nie bądź małoduszny!
Bądź jakby ojcem dla sierot,
a jakby mężem dla ich matki,
a staniesz się jakby synem Najwyższego,
i miłować cię On będzie bardziej niż twoja matka.

Syr 4

Prawa autorskie: Stowarzyszenie im. bł. o. Ludwika Mzyka
Projekt i wykonanie: Marcin Koziarz
Logowanie