Zasady postępowania Mądrości

Mądrość wywyższa swych synów
i ma pieczę nad tymi, którzy jej szukają.
Kto ją miłuje, ten miłuje życie,
a ci, którzy dla niej rano wstaną, napełnią się weselem.

Kto ją posiądzie, odziedziczy chwałę,
a gdzie ona wejdzie, tam Pan błogosławi.
Którzy jej służą, oddają cześć Świętemu,
a miłujących ją Pan będzie miłował.

Kto jej słucha, sądzić będzie narody,
a kto do niej się przykłada, będzie trwał bezpiecznie.
Kto jej zaufa, ten ją odziedziczy
i posiadać ją będą jego potomkowie.

Z początku powiedzie go trudnymi drogami,
bojaźnią i strachem go przejmie,
zada mu ból swoją nauką,
aż nabierze zaufania do jego duszy
i wypróbuje go przez swe nakazy;
następnie powróci do niego po drodze gładkiej i rozraduje go,
i odkryje mu swe tajemnice.
A jeśliby zszedł na bezdroża, opuści go
i wyda go potężnej klęsce.

Syr 4

Prawa autorskie: Stowarzyszenie im. bł. o. Ludwika Mzyka
Projekt i wykonanie: Marcin Koziarz
Logowanie