Prawda i dobroć

Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę,
a Pan Bóg będzie walczył za ciebie.

Nie bądź odważny w języku,
a gnuśny i leniwy w swych czynach.

Nie bądź jak lew we własnym domu,
nie podejrzewaj domowników z urojonych przyczyn.

Nie miej ręki wyciągniętej do brania,
a do oddawania - zamkniętej.

Syr 4

Prawa autorskie: Stowarzyszenie im. bł. o. Ludwika Mzyka
Projekt i wykonanie: Marcin Koziarz
Logowanie