Bogactwa i zuchwałość

Nie polegaj na swych bogactwach
i nie mów: "One mi wystarczą".
Nie daj się uwieść żądzom i sile,
by iść za zachciankami swego serca.

Nie mów: "Któż ma nade mną panować?"
Albowiem Pan z całą pewnością wymierzy [ci] sprawiedliwość.
Nie mów: "Zgrzeszyłem i cóż mi się stało?"
Albowiem Pan jest cierpliwy.

Nie bądź bez obawy co do przebaczenia,
byś miał dodawać grzech do grzechu.
Nie mów: "Wielkie jest Jego miłosierdzie,
zgładzi mnóstwo moich grzechów!"

U Niego bowiem jest miłosierdzie, ale i gniew,
a na grzeszników spadnie Jego zapalczywość.

Nie odwlekaj nawrócenia do Pana
ani nie odkładaj z dnia na dzień;
nagle bowiem gniew Jego przyjdzie
i zginiesz w czasie odpłaty.

Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych,
nic ci bowiem nie pomogą w dniu klęski.

Syr 5

Prawa autorskie: Stowarzyszenie im. bł. o. Ludwika Mzyka
Projekt i wykonanie: Marcin Koziarz
Logowanie