Opanowanie języka

Nie przewiewaj zboża przy każdym wietrze
ani nie chodź po każdej ścieżce,
tak bowiem [czyni] grzesznik o dwoistej mowie.

Twardo stój przy swym przekonaniu
i jedno niech będzie twe słowo!

Bądź skory do słuchania,
a odpowiadaj po namyśle.

Jeśli znasz się na rzeczy, odpowiedz bliźniemu,
a jeśli nie, rękę połóż na ustach!

W mowie jest chwała i niesława,
a język człowieka [bywa] jego upadkiem.

Bacz abyś nie był nazwany oszczercą,
i nie zastawiaj swym językiem sideł.
Bo na złodzieja [spada] hańba,
a surowe potępienie na człowieka o dwoistej mowie.

Nie uchybiaj ani w wielkich, ani w małych rzeczach,
 i nie stawaj się wrogiem, zamiast być przyjacielem;
jak bowiem złe imię odziedziczy hańbę i naganę,
tak również grzesznik o dwoisej mowie.

Syr 5

Prawa autorskie: Stowarzyszenie im. bł. o. Ludwika Mzyka
Projekt i wykonanie: Marcin Koziarz
Logowanie