Przyjaciele

Miła mowa przyciąga przyjaciół,
a język uprzejmy - miłe słowa.

Żyjących z tobą w pokoju niech będzie wielu,
ale doradców - jeden na tysiąc!

Jeżeli chcesz mieć przyjaciela, zdobądź go po próbie,
a niezbyt szybko mu zaufaj!

Bywa bowiem przyjaciel, ale tylko na czas jemu dogodny,
nie pozostanie nim w dzień twego ucisku.

Bywa przyjaciel, który przechodzi do nieprzyjaźni
i wyjawia wasz spór na twoją hańbę.

Bywa przyjaciel, ale tylko jako towarzysz stołu,
nie pozostanie nim w dniu twego ucisku.
W powodzeniu twoim będzie jak [drugi] ty,
z domownikami twymi będzie w zażyłości.
Jeśli zostaniesz poniżony, stanie przeciw tobie
i skryje się przed twym obliczem.

Oddal się od swoich nieprzyjaciół,
a miej się na baczności przed swymi przyjaciółmi.

Wierny przyjaciel potężną obroną,
kto go znalazł, skarb znalazł.

Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty
ani równej wagi za wielką jego wartość.

Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia;
znajdą go bogobojni.

Bogobojny dobrze pokieruje swoją przyjaźnią,
bo jaki jest on, taki i jego przyjaciel.

Syr 6

Prawa autorskie: Stowarzyszenie im. bł. o. Ludwika Mzyka
Projekt i wykonanie: Marcin Koziarz
Logowanie