Różne przestrogi i rady

Nie czyń zła, aby cię zło nie pochłonęło.
Ostąp od nieprawości, a ona odstąpi od ciebie.

Synu, nie siej bruzdy niesprawiedliwości,
a zła nie będziesz żął siedmiokrotnie.

Nie szukaj władzy u Pana
ani zaszczytnego miejsca u króla!
Nie usprawiedliwiaj się przed Panem
i nie staraj się zostać sędzią,
bo może nie zdołasz wykorzenić niesprawiedliwości,
może zlękniesz się oblicza władcy
i na szwank narazisz swoją prawość.

Nie wykraczaj przeciw ludowi miasta
ani nie poniżaj siebie wobec tłumu.

Nie wikłaj się w grzech dwukrotnie,
albowiem i za jeden nie będziesz wolny od kary.

Nie mów: <<Wejrzy na wielką liczbę mych darów,
a kiedy złożę ofiarę Bogu Njawyższemu, przyjmie ją>>.

Niech nie zabraknie ufności w twej modlitwie
i nie zaniedbuj czynić jałmużny!

Nie naśmiewaj się z człowieka, który w duszy ma gorycz,
jest bowiem Ktoś, kto poniża, ale i wywyższa.

Przeciw bratu nie uprawiaj kłamstwa
ani nie czyń podobnie wobec przyjaciela!

Nie chciej się posługiwać żadnym kłamstwem,
albowiem trwanie w nim nie wyjdzie na dobre.

Na zgromadzeniu starszych nie bądź gadatliwy,
a w modlitwie swej nie powtarzaj słowa.

Nie czuj wstrętu do pracy uciążliwej
i do uprawy roli, której Twórcą jest Najwyższy.

Nie doliczaj siebie do mnóstwa grzeszników,
pamiętaj, że gniew karzący nie zwleka.

Upokórz bardzo swą duszę,
albowiem karą dla bezbożnych ogień i robak.

Nie wymieniaj przyjaciela za pieniądze
ani brata prawdziwego za złoto z Ofiru.

Nie oddalaj się od żony mądrej i dobrej,
albowiem jej życzliwość cenniejsza niż złoto.

Nie krzywdź sługi rzetelnie pracującego
ani najemnika oddającego się zajęciu z całej duszy!

Dusza twa niech miłuje rozumnego sługę,
i nie pozbawiaj go wolności!

Syr 7

 

Prawa autorskie: Stowarzyszenie im. bł. o. Ludwika Mzyka
Projekt i wykonanie: Marcin Koziarz
Logowanie