Kapłani

Z całej duszy bój się Pana
i szanuj Jego kapłanów!
Z całej siły miłuj Tego, co cię stworzył,
i sług Jego nie opuszczaj!

Bój się Pana i oddawaj cześć kapłanowi,
oddaj część mu należną, jak ci nakazano:
pierwociny z ofiary przebłagalnej, dar łopatek
z ofiary oczyszczenia i perwociny rzeczy świętych.

Syr 7
 

Prawa autorskie: Stowarzyszenie im. bł. o. Ludwika Mzyka
Projekt i wykonanie: Marcin Koziarz
Logowanie