Roztropność i zastanowienie

We wszystkich swoich sprawach pamiętaj o swym końcu,
a nigdy nie zgrzeszysz.

Nie sprzeczaj się z człowiekiem potężnym,
abyś przypadkiem nie wpadł w jego ręce.

Nie prowadź sporu z człowiekiem bogatym,
by nie przeważył cię [złotem].
Złoto bowiem zgubiło wielu
i serca królów uwiodło.

Nie sprzeczaj się z człowiekiem gadatliwym
i nie dorzucaj drew do jego ognia!

Unikaj żartów z prostakiem,
aby twoi przodkowie nie byli znieważani.

Nie czyń wyrzutów człowiekowi, co się odwraca od grzechu,
pamiętaj, że wszyscy jesteśmy godni kary.

Nie uwłaczaj człowiekowi w jego starości,
albowiem i z nas niektórzy się zestarzeją.

Nie ciesz się złośliwie, że ktoś umarł,
pamiętaj, że wszyscy pomrzemy.

Nie gardź opowiadaniem mędrców,
a przyłóż się do ich przypowieści,
albowiem od nich nauczysz się biegłości,
i jak trzeba pełnić służbę u władców.

Nie odsuwaj się od opowieści starców,
albowiem i oni nauczyli się ich od swoich ojców;
od nich i ty nauczysz się rozumu,
by w czasie potrzeby dać odpowiedź.

Nie rozpalaj węgli grzesznika,
abyś się nie zapalił w ogniu ich płomienia.

Nie stawiaj czoła szydercy,
aby nie zastawił sidła na twe usta.

Nie pożyczaj człowiekowi możniejszemu od ciebie,
a jeślibyś pożyczył, uważaj się za takiego, który stracił.

Nie ręcz ponad swoją możliwość,
a jeśli poręczyłeś, troszcz się, jak masz spłacić.

Nie prawuj się z sędzią,
bo według jego uznania wydadzą wyrok przysądzający.

Nie wyruszaj w drogę ze śmiałkiem,
aby ci nie był ciężarem;
on bowiem według swej woli będzie postępować
i mógłbyś zginąć przez jego szaleństwo.

Nie wadź się z popędliwym
i nie wędruj z nim przez pustynię,
albowiem krew nic nie znaczy w jego oczach,
a zabije cię tam, gdzie nie będzie pomocy.

Nie zasięgaj rady u głupca,
bo nie potrafi rozmowy zachować w tajemnicy.

Wobec obcego nie zdradzaj tajemnic,
nie wiesz bowiem, co wymyśli.

Nie otwieraj swego serca każdemu człowiekowi,
aby ci nie odmówił życzliwości.

Syr 8

Prawa autorskie: Stowarzyszenie im. bł. o. Ludwika Mzyka
Projekt i wykonanie: Marcin Koziarz
Logowanie